Lake Seven Sports hanteert huis- & reserveringsregels om een bezoek aan en het sporten bij Lake Seven zo plezierig en veilig mogelijk te maken en te houden voor al haar sporters en bezoekers.

Wanneer je gebruik maakt van de faciliteiten van Lake Seven, ga je automatisch akkoord met onze huis- & reserveringsregels.

 1. Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een baan te reserveren via Meet & Play of de Knltb club app.
 2. Spelers mogen 7 dagen vooruit reserveren. Boekingen hebben een minimum van 60 minuten of 90 minuten (padel abonnementhouders uitsluitend 90 minuten)
 3. Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar gegevens worden bewaard voor gebruik in de bedrijfsvoering van Lake Seven Sports.
 4. Lake Seven Sports zal deze gegevens nooit op enige wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is de knltb, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Lake Seven Sports, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 5. Gebruikers van Meet & Play en de knltb club.app worden spelers of deelnemers genoemd. Een reservering kan alleen worden gemaakt door een speler/deelnemer met een geldige inlogaccount.
 6. Reserveringsrechten zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De mogelijkheid om via internet te boeken is géén recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken, waaronder het niet nakomen van de financiële verplichtingen of misdragingen door de speler/deelnemer.
 7. Een abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het abonnement staat gelijk aan het deel van de baanhuur waar de speler voor moet betalen. Dit staat gelijk aan 25% van de baanhuur, aangezien een padelbaan standaard voor 4 personen wordt gereserveerd. Een voorbeeld, een abonnement houder BASE wil tijdens daluren een baan reserveren voor 1 uur met 3 introducés. De totale baanhuur is normaal €25,00, maar i.v.m. het Base abonnement van 1 speler, wordt er in totaal voor de 3 introducés €7,50 p.p. gerekend.
 8. Het is mogelijk om een baan te reserveren voor 2 of 3 spelers. Maar ten alle tijden dienen er 4 spelers opgegeven te worden. Dit kan betekenen dat als de 2 spelers abonnement houders zijn, dat er alsnog een deel van de baanhuur wordt gerekend. Een voorbeeld, 2 abonnement houders BASE willen tijdens daluren een baan reserveren voor 90 min met 2 spelers. Hierbij zijn ze wel verplicht 4 spelers op te geven, dus de overige 2 spelers worden beschouwd als ‘introducés’. De abonnementen zijn persoonlijk en staan garant voor 25% van de baanhuur.
 9. Spelers kunnen ‘lid’ (abonnementhouder) of ‘introduce’ zijn. Een introduce krijgt €7,50 in rekening gebracht, die hij/zij kan voldoen via de online betaalopties. Spelers met een abonnement dat niet het gebruik van de te reserveren voorziening omvat, worden op dat onderdeel beschouwd als introduce.
 10. Een reserverende speler wordt geacht zijn medespelers op te geven. Er moeten 3 medespelers, naast de reserverende speler worden opgegeven. De speler kan daarbij gebruikmaken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde.
 11. Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering geweigerd. Speelt een abonnementhouder met een gast dan krijgt de hoofdboeker de baanhuur in rekening gebracht.
 12. Van elke reservering ontvangen speler/medespeler en deelnemer per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staan vermeld de gereserveerde faciliteit, dag, tijd en kosten.
 13. Reserveringen door abonnementhouders of reserveringen van/met gasten kunnen online worden geannuleerd.

Hierbij gelden de volgende regels:

 1. Reserveringen kunnen tot 24 uur op voorhand zonder consequenties worden geannuleerd. Gemaakte kosten worden binnen circa drie werkdagen via Mollie teruggeboekt.
 2. Wordt een reservering minder dan 24 uur vooraf geannuleerd of is er sprake van een zgn. ‘no show’ dan zal dit resulteren in annuleringskosten. De annuleringskosten zijn gelijk aan de prijs voor de gereserveerde baan.
 3. Abonnementhouders kunnen een baanreservering waar een betaling aan hangt uitsluitend per e-mail laten annuleren. Dit kan via sports@lakeseven.nl.
 4. Het is verplicht de betreffende baan te betreden met correct schoeisel. De schoonmaakkosten zullen in rekening worden gebracht aan de gebruiker van de baan wanneer dit niet het geval is.
 5. Tijdens het gebruik van de faciliteiten bij Lake Seven dient men met voorzichtigheid om te gaan met de eigendommen van Lake Seven. Lake Seven behoudt zich het recht om eventuele schade aan eigendommen in rekening te brengen.
 6. Bij het handelen in strijd met bovenstaande regels kan de toegang tot de gehele locatie en het reserveringssysteem definitief worden ontzegd; dit uitsluitend ter beoordeling van Lake Seven.
 7. Alle sportactiviteiten en al het overig gebruik van de faciliteiten van Lake Seven geschiedt geheel voor eigen risico. Dat geldt evenzeer in geval de speler/deelnemer een gebrek of beschadiging aan de faciliteiten constateert en desalniettemin ervan gebruik gaat maken.
 8. Je wordt verondersteld je eventuele medische staat door te geven voordat je begint met welke training of activiteit dan ook bij Lake Seven. Aangezien Lake Seven niet over medische faciliteiten beschikt, raden we je ten zeerste aan een volledig doktersadvies en medische check in te winnen, voordat je aan welke sportactiviteit dan ook begint. Lake Seven kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor welk ongeval dan ook als gevolg van deze medische staat, of enig ander medisch/gezondheid voorval.
 9. Gedurende het bezoek bij Lake Seven gelden te allen tijde deze huis- & reserveringsregels.
 10. Veel plezier gewenst !